ROBOTİK SAÇ CERRAHİSİNİN FARKI

Robotik Saç Cerrahisi Yenilikleri ve Avantajları

Yeni jenerasyon robotik cerrahi sistemi, teknoloji ile saç ekiminin birleşmiş versiyonudur. Özel büyüteci sayesinde foliküler birimde 10.000 kat büyüme sağlayarak hata payını ortadan kaldırır.

  • Robotik saç ekiminde dikiş izi yoktur.
  • Saç ekimi robotu, saç kökü kırılmasını minimuma indirir.
  • Robot, saçların çıkma yönünü hesaplayarak işlem yaptığından hata payı minumumdur, sonuçlar doğaldır. Saçlar istenilen şekle sokulabilir.
  • Klasik saç ekiminde saçların çıkma yönü tamamen ekimi yapan operatörün özen ve dikkatine bağlı iken, robotik saç cerrahisinde saçların çıkma yönü saç ekimi robotu tarafından otomatik algılanarak işlem yapılır. Dolayısı ile hata payı çok düşüktür.
  • Donör bölgedeki sağlıklı saç kökleri kullanılarak, dökülmeme özelliğine sahip bu saçlardan maksimum seviyede faydalanılır. Saç ekim robotu saç köklerini toplarken kök hücreye hiçbir şekilde zarar vermez.
  • Bir seansta alınabilecek tüm sağlıklı saç kökleri alınıp ekilebildiği gibi, ikinci seans ertesi gün de yapılabilir.
  • Diğer yöntemlere oranlara greft sayısı olarak daha az greft temin edilir, ancak diğer tekniklere oranla daha çok verim alınır. Çünkü robotik saç cerrahisinde robot yardımıyla alınan köklerin kırılma ihtimali çok düşüktür.
  • Robotik saç ekimi var olan sağlıklı saçları korur, herhangi bir zarar vermez.
  • Robotik saç ekimi sonrası süreç diğer saç ekimi yöntemleri ile aynıdır. İşlem sonrası saçların nasıl korunması gerektiği ve nasıl yıkanacağı ile ilgili doktorun verdiği talimatlara uyulmalıdır.
Robotik Saç Cerrahisi